KỸ NĂNG TỪ CHỐI

  1. Tại sao phải từ chối ?

– Để không bị quá tải với các việc mà ta không muốn làm.

  1. Vì sao ta sợ từ chối ?

– Sợ mất lòng người đối diện.

– Sợ trở thành kẻ khó ưa.

– Sợ mất cơ hội.

  1. Các lỗi thường mắc phải :

– Nhận lời dù không muốn.

– Từ chối thẳng thừng và cực đoan.

– không trả lời, treo ở đó mãi

  1. Luyện tập:

– Xác định mục tiêu, từ chối tất cả những điều không đưa đến mục tiêu và ta không muốn làm.

– Cho người đó hiểu rằng ta chỉ từ chối việc đó chứ ko phải từ chối người đó hay mọi việc.

– Từ chối rõ ràng và nhẹ nhàng, nếu có thể đồng ý khi thay đổi về không gian, thời gian, nguồn lực … thì hãy nói ra.

 

Công thức : “Tiếc quá, tôi không thể …. vì …. . ( nhưng tôi có thể nếu …. )”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hotline