7 nguyên tắc khi tổ chức họp

1/ Rõ mục đích và mục tiêu của cuộc họp, như cuộc họp hôm nay là để đưa ra 5 giải pháp để tăng doanh thu cho tháng 12.

2/ Chỉ mời những người thật cần và phát tài liệu họp cho họ đọc trước, đừng để bắt đầu họp mới phát

3/ Xác định thời lượng cho từng nội dung và tránh các thông tin gây mất tập trung.

4/ Thống nhất thông tin đầu vào để mọi người có cùng góc nhìn, nếu có nghi ngờ là chưa thống nhất thông tin ban đầu thì hãy hỏi người nói là vì sao họ lại ý kiến như thế, dựa vào đâu để nói thế.

5/ Luôn sử dụng bảng để ghi ra các điểm mấu chốt và các kết luận.

6/ Xác định phương thức ra quyết định, dung hòa giữa các phương thức dân chủ với quyết định của người chủ trì.

7/ Biến quyết định thành hành động cụ thể : Xác nhận những hành động, phân công rõ ràng cho từng người, xác định thời hạn tiến độ và thông báo thời gian lần họp tiếp theo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hotline